DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 6-14 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 6
จังหวัด ชาย
6 ปี
หญิง
6 ปี
ชาย
7 ปี
หญิง
7 ปี
ชาย
8 ปี
หญิง
8 ปี
ชาย
9 ปี
หญิง
9 ปี
ชาย
10 ปี
หญิง
10 ปี
ชาย
11 ปี
หญิง
11 ปี
ชาย
12 ปี
หญิง
12 ปี
ชาย
13 ปี
หญิง
13 ปี
ชาย
14 ปี
หญิง
14 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
สมุทรปราการ8,5198,0128,7998,4538,8618,0649,0558,5548,3177,8727,7287,2617,8717,4677,9867,7028,1067,56875,24270,953146,195
ชลบุรี10,73910,21711,28610,61211,03910,19611,37010,60310,84910,07810,0569,61410,3909,79010,5319,92610,2399,96296,49990,998187,497
ระยอง4,8724,7425,2545,0455,2455,0005,3755,1195,1804,8625,0594,6595,1804,9295,1894,7775,0714,78346,42543,91690,341
จันทบุรี2,9672,7973,1552,9623,1102,9853,4113,1353,2563,0703,0232,9683,2003,0173,1303,0403,0673,07228,31927,04655,365
ตราด1,4041,2581,4721,4791,4941,3881,5581,4551,3721,3911,3631,2641,3761,2761,4641,3391,4411,38012,94412,23025,174
ฉะเชิงเทรา4,1444,0254,3844,2964,4044,1144,7404,6104,7014,2344,2364,0174,5504,2464,5084,2274,6094,33440,27638,10378,379
ปราจีนบุรี2,7862,5472,9662,7933,0362,8773,1542,8933,0943,0312,9812,8513,0262,9073,1182,8933,0092,92927,17025,72152,891
สระแก้ว3,3393,2183,4863,2403,6543,3973,8043,6803,7813,6303,7343,5513,7263,6523,7283,6003,7403,52432,99231,49264,484
รวมทั้งหมด38,77036,81640,80238,88040,84338,02142,46740,04940,55038,16838,18036,18539,31937,28439,65437,50439,28237,552359,867340,459700,326
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล