DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 6-14 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2562 รวมทุกเขต
เขตสุขภาพ ชาย
6 ปี
หญิง
6 ปี
ชาย
7 ปี
หญิง
7 ปี
ชาย
8 ปี
หญิง
8 ปี
ชาย
9 ปี
หญิง
9 ปี
ชาย
10 ปี
หญิง
10 ปี
ชาย
11 ปี
หญิง
11 ปี
ชาย
12 ปี
หญิง
12 ปี
ชาย
13 ปี
หญิง
13 ปี
ชาย
14 ปี
หญิง
14 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
เขต 110,75910,43310,5029,89510,2359,76010,4849,82710,6249,91910,97310,14711,27010,33011,06610,63211,61710,91597,53091,858189,388
เขต 31,7361,6751,7611,6741,8121,5751,7861,7221,7871,6451,9011,7461,8461,7891,8331,7851,8331,78216,29515,39331,688
เขต 431,32029,74330,92428,86829,54528,00030,55328,73630,88529,03732,19329,80731,31629,75132,00029,92431,90730,519280,643264,385545,028
เขต 640,89738,40039,64737,17537,57035,53138,71236,61938,95836,63538,65536,83838,30536,24838,79437,49039,65937,735351,197332,671683,868
เขต 729,33427,80728,83627,16027,84626,46128,40727,15328,76626,92929,28227,96729,44927,56529,75828,18330,46928,717262,147247,942510,089
เขต 835,85234,19735,18933,48633,79532,31534,94333,22434,86033,52135,46833,86336,11534,44836,30734,72136,86135,268319,390305,043624,433
เขต 942,64639,81242,24139,95040,76838,42041,96039,70441,97639,75142,84640,51242,70040,00843,81141,15244,46741,906383,415361,215744,630
เขต 1029,38327,88929,03727,32228,15526,69628,64927,24828,99727,55929,56028,01329,63927,60629,43927,94330,06328,527262,922248,803511,725
เขต 1329,21528,15328,38627,06127,82026,26029,02027,62829,51928,32931,30329,64730,91629,45931,28930,25232,43231,082269,900257,871527,771
รวมทั้งหมด251,142238,109246,523232,591237,546225,018244,514231,861246,372233,325252,181238,540251,556237,204254,297242,082259,308246,4512,243,4392,125,1814,368,620
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล