DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 6-14 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2561 รวมทุกเขต
เขตสุขภาพ ชาย
6 ปี
หญิง
6 ปี
ชาย
7 ปี
หญิง
7 ปี
ชาย
8 ปี
หญิง
8 ปี
ชาย
9 ปี
หญิง
9 ปี
ชาย
10 ปี
หญิง
10 ปี
ชาย
11 ปี
หญิง
11 ปี
ชาย
12 ปี
หญิง
12 ปี
ชาย
13 ปี
หญิง
13 ปี
ชาย
14 ปี
หญิง
14 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
เขต 111,41310,72710,98710,43211,08310,36811,21410,43611,48010,64411,74210,75711,53811,12712,37011,65412,31311,597104,14097,742201,882
เขต 31,7611,6691,8141,5771,7961,7301,7891,6511,8921,7471,8571,7921,8251,7851,8341,7811,8031,66516,37115,39731,768
เขต 431,14929,10529,64528,08630,57028,75830,87029,04332,14029,71731,15529,53631,91529,73632,03230,61731,62029,927281,096264,525545,621
เขต 640,43937,97838,02235,79638,99536,85039,06736,79138,66136,85138,21136,12838,66337,34939,97737,92637,97335,995350,008331,664681,672
เขต 728,90327,20627,87226,41128,46227,19328,79226,94529,35927,99729,53927,68529,81228,27530,50928,73429,75427,908263,002248,354511,356
เขต 835,28333,57033,86632,37935,02833,26734,98733,58335,57533,97936,25334,54536,52534,90937,01235,37636,13634,336320,665305,944626,609
เขต 942,31640,00140,74138,48641,99339,61942,06639,76342,95340,58342,80540,12343,97841,28644,52841,92943,22740,696384,607362,486747,093
เขต 1029,07127,30328,12326,66828,66627,23629,05727,57929,58328,08529,67027,70729,53427,99030,12728,57329,58227,865263,413249,006512,419
เขต 1330,66929,19829,35427,70830,03728,45330,27729,09732,08930,21431,72430,17232,13231,00733,43831,99333,29931,881283,019269,723552,742
รวมทั้งหมด251,004236,757240,424227,543246,630233,474248,119234,888253,732239,817252,956238,445255,922243,464261,827248,583255,707241,8702,266,3212,144,8414,411,162
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล