DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 6-14 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2559 รวมทุกเขต
เขตสุขภาพ ชาย
6 ปี
หญิง
6 ปี
ชาย
7 ปี
หญิง
7 ปี
ชาย
8 ปี
หญิง
8 ปี
ชาย
9 ปี
หญิง
9 ปี
ชาย
10 ปี
หญิง
10 ปี
ชาย
11 ปี
หญิง
11 ปี
ชาย
12 ปี
หญิง
12 ปี
ชาย
13 ปี
หญิง
13 ปี
ชาย
14 ปี
หญิง
14 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
เขต 110,92410,30110,92210,10611,24310,45911,50610,54611,43610,85311,95711,37112,10411,41011,77511,43811,88311,044103,75097,528201,278
เขต 31,8181,7191,7661,6581,8951,7281,8531,8241,8361,7901,8311,7951,8321,6701,7471,6741,7041,63616,28215,49431,776
เขต 430,57228,70130,70128,96032,02529,61831,23929,62931,38729,25331,58530,11631,36029,47731,10429,55230,90029,030280,873264,336545,209
เขต 638,87636,65238,94536,49138,28836,75138,20735,85038,10436,74239,50037,38437,78035,55837,77535,89637,30934,894344,784326,218671,002
เขต 728,65027,21828,57526,86729,29428,05729,66127,76029,83728,35330,59428,89329,82527,96629,74028,21629,94128,285266,117251,615517,732
เขต 834,98633,22435,04633,41035,40033,85336,26934,71836,74134,84937,10435,60636,23734,43736,67634,61035,99234,669324,451309,376633,827
เขต 942,07139,69341,82039,66642,97940,60143,05740,19543,86641,17444,76442,13643,36241,07243,43440,96244,33641,424389,689366,923756,612
เขต 1028,62927,04828,85427,44029,61628,13629,63427,89629,69828,02230,34428,73129,46427,92930,48828,57030,84528,598267,572252,370519,942
เขต 1330,26528,62330,68729,30532,10330,19431,87030,25732,31930,89533,77032,23333,79732,15933,48332,44632,83732,053291,131278,165569,296
รวมทั้งหมด246,791233,179247,316233,903252,843239,397253,296238,675255,224241,931261,449248,265255,761241,678256,222243,364255,747241,6332,284,6492,162,0254,446,674
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล