DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 6-14 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2558 รวมทุกเขต
เขตสุขภาพ ชาย
6 ปี
หญิง
6 ปี
ชาย
7 ปี
หญิง
7 ปี
ชาย
8 ปี
หญิง
8 ปี
ชาย
9 ปี
หญิง
9 ปี
ชาย
10 ปี
หญิง
10 ปี
ชาย
11 ปี
หญิง
11 ปี
ชาย
12 ปี
หญิง
12 ปี
ชาย
13 ปี
หญิง
13 ปี
ชาย
14 ปี
หญิง
14 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
เขต 110,7259,94911,08910,33811,34410,39111,25710,64611,59811,00111,54810,95311,17410,78411,12610,34411,22910,951101,09095,357196,447
เขต 31,7631,6551,8971,7361,8431,8261,8341,7841,8371,8061,8361,6641,7461,6711,7091,6381,8531,69616,31815,47631,794
เขต 430,70428,85831,95329,53431,17229,57731,30629,19231,46229,96031,08829,20230,81629,26730,70028,83232,24830,882281,449265,304546,753
เขต 638,75036,28738,14436,64838,02635,67437,88536,60539,15537,06937,33435,11637,30935,42436,94834,53638,80237,030342,353324,389666,742
เขต 728,53426,84329,32428,04329,67827,76029,85328,39030,63328,95129,89128,06529,75628,23229,95828,25932,15030,492269,777255,035524,812
เขต 835,04833,41135,37433,83936,32534,74636,77634,81937,16335,60936,29634,51436,71834,64036,00134,70038,34936,475328,050312,753640,803
เขต 941,81339,65842,92240,54643,00440,24243,85341,18144,81342,14243,43241,12743,53841,02344,30941,42645,74643,228393,430370,573764,003
เขต 1028,78727,46929,60928,10129,65327,90329,66728,02530,38828,77429,52427,99030,48828,60430,80928,55332,17330,850271,098256,269527,367
เขต 1330,68929,27032,26630,30731,98430,28332,36730,80933,73432,25433,90732,15933,86832,65333,11132,21836,84335,721298,769285,674584,443
รวมทั้งหมด246,813233,400252,578239,092253,029238,402254,798241,451260,783247,566254,856240,790255,413242,298254,671240,506269,393257,3252,302,3342,180,8304,483,164
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล