DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 6-14 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2557 รวมทุกเขต
เขตสุขภาพ ชาย
6 ปี
หญิง
6 ปี
ชาย
7 ปี
หญิง
7 ปี
ชาย
8 ปี
หญิง
8 ปี
ชาย
9 ปี
หญิง
9 ปี
ชาย
10 ปี
หญิง
10 ปี
ชาย
11 ปี
หญิง
11 ปี
ชาย
12 ปี
หญิง
12 ปี
ชาย
13 ปี
หญิง
13 ปี
ชาย
14 ปี
หญิง
14 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
เขต 111,06610,29911,29210,39311,22210,59511,55110,97511,54010,91211,14310,75911,06810,28411,21610,91310,96410,583101,06295,713196,775
เขต 31,9201,7361,8491,8211,8551,8001,8381,8121,8461,6721,7631,6861,7271,6501,8471,7061,9131,76916,55815,65232,210
เขต 431,97429,54331,10629,46431,28029,12631,40429,89431,00729,07830,58728,93330,43928,51132,13030,72531,95230,164281,879265,438547,317
เขต 638,10636,45437,95535,61937,75636,42238,97436,90837,09534,87937,01135,13236,72134,26738,71336,87038,45536,269340,786322,820663,606
เขต 729,29428,03629,69827,75929,85028,41330,62928,98329,90028,14329,87528,35430,02028,32432,13830,49633,49431,512274,898260,020534,918
เขต 835,33133,80636,28234,69036,77534,78537,21535,65736,34834,59536,79134,71936,07434,82738,38336,50939,76237,416332,961317,004649,965
เขต 943,01340,59142,94240,28043,89341,26444,88242,24143,55441,17443,63041,17344,37341,55545,75043,24446,19243,089398,229374,611772,840
เขต 1029,61428,09929,66727,87329,64228,05030,45128,81129,55428,03930,59728,72930,91428,59832,18230,89333,79432,145276,415261,237537,652
เขต 1332,29130,36132,17230,48432,49730,89033,76832,21633,92332,09933,97332,67333,48032,43737,18735,92935,02134,406304,312291,495595,807
รวมทั้งหมด252,609238,925252,963238,383254,770241,345260,712247,497254,767240,591255,370242,158254,816240,453269,546257,285271,547257,3532,327,1002,203,9904,531,090
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล