DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 15-19 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2557 รวมทุกเขต
เขตสุขภาพ ชาย
15 ปี
หญิง
15 ปี
ชาย
16 ปี
หญิง
16 ปี
ชาย
17 ปี
หญิง
17 ปี
ชาย
18 ปี
หญิง
18 ปี
ชาย
19 ปี
หญิง
19 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
เขต 112,48811,74014,16213,69114,83014,04714,49414,25014,69314,59070,66768,318138,985
เขต 32,0761,9262,2122,0592,3442,0932,2842,1922,1712,04711,08710,31721,404
เขต 433,78132,36137,98736,05838,58236,55637,86536,06736,76235,320184,977176,362361,339
เขต 639,65838,11144,30842,72344,61842,89843,73642,46741,79740,095214,117206,294420,411
เขต 735,56833,55038,78536,54840,60138,15440,21138,82540,47739,594195,642186,671382,313
เขต 840,69038,89143,50340,85544,43742,21643,37541,19341,87639,413213,881202,568416,449
เขต 949,54046,61953,48450,24054,53850,96252,97749,21452,23747,341262,776244,376507,152
เขต 1035,30333,10637,66535,04838,73536,43638,27935,83937,47734,409187,459174,838362,297
เขต 1336,21235,03641,69440,78442,61841,37342,07141,80239,65639,435202,251198,430400,681
รวมทั้งหมด285,316271,340313,800298,006321,303304,735315,292301,849307,146292,2441,542,8571,468,1743,011,031
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล