DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2563 รวมทุกเขต
เขตสุขภาพ ชาย
0 ปี
หญิง
0 ปี
ชาย
1 ปี
หญิง
1 ปี
ชาย
2 ปี
หญิง
2 ปี
ชาย
3 ปี
หญิง
3 ปี
ชาย
4 ปี
หญิง
4 ปี
ชาย
5 ปี
หญิง
5 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
เขต 19,4799,09710,69710,12511,43110,93511,76411,17612,10211,70812,54611,82168,01964,862132,881
เขต 31,1331,0991,3001,2131,4581,3021,4201,3551,4811,4451,5961,5048,3887,91816,306
เขต 423,62522,29525,44924,42527,37025,80027,55125,83628,36527,17930,11228,113162,472153,648316,120
เขต 633,49731,53335,89733,71737,28435,23637,29135,29338,82736,89640,90939,016223,705211,691435,396
เขต 720,69619,48122,60521,49824,41622,54424,52823,12325,20023,72626,83425,325144,279135,697279,976
เขต 824,50623,57527,62726,02429,22327,72429,35127,78530,35228,75232,40830,420173,467164,280337,747
เขต 929,61728,13532,57531,21334,65732,82435,18133,25036,54834,61938,62737,047207,205197,088404,293
เขต 1020,93319,95322,92621,53724,00522,82024,36423,15924,84424,00326,30525,137143,377136,609279,986
เขต 1323,86922,25725,14623,91127,25925,93527,59226,11828,81427,37930,50728,774163,187154,374317,561
รวมทั้งหมด187,355177,425204,222193,663217,103205,120219,042207,095226,533215,707239,844227,1571,294,0991,226,1672,520,266
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล