DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2561 รวมทุกเขต
เขตสุขภาพ ชาย
0 ปี
หญิง
0 ปี
ชาย
1 ปี
หญิง
1 ปี
ชาย
2 ปี
หญิง
2 ปี
ชาย
3 ปี
หญิง
3 ปี
ชาย
4 ปี
หญิง
4 ปี
ชาย
5 ปี
หญิง
5 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
เขต 111,19610,63511,67911,09912,06511,65512,44311,71312,29111,76912,33811,84172,01268,712140,724
เขต 31,4201,2841,4271,3821,4731,4611,6301,5321,6521,5651,7311,6909,3338,91418,247
เขต 427,03125,35927,24825,50628,10226,88430,06428,05730,44428,33931,90530,361174,794164,506339,300
เขต 637,80135,48837,17134,96938,20336,29340,43738,45540,57837,98442,33439,824236,524223,013459,537
เขต 723,55921,71824,52123,01925,22023,84326,85225,43927,38225,66429,39027,775156,924147,458304,382
เขต 828,13526,69929,07527,52130,31828,66532,48430,48033,52631,60135,99334,208189,531179,174368,705
เขต 933,36231,65534,93433,07136,62734,48938,64837,07239,39837,20542,71139,885225,680213,377439,057
เขต 1023,05521,94924,23023,05124,79324,00326,34325,14327,05625,85829,41127,918154,888147,922302,810
เขต 1329,14927,56028,49226,82329,28027,69030,37128,62830,58028,62532,34231,000180,214170,326350,540
รวมทั้งหมด214,708202,347218,777206,441226,081214,983239,272226,519242,907228,610258,155244,5021,399,9001,323,4022,723,302
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล