DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2560 รวมทุกเขต
เขตสุขภาพ ชาย
0 ปี
หญิง
0 ปี
ชาย
1 ปี
หญิง
1 ปี
ชาย
2 ปี
หญิง
2 ปี
ชาย
3 ปี
หญิง
3 ปี
ชาย
4 ปี
หญิง
4 ปี
ชาย
5 ปี
หญิง
5 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
เขต 111,40210,81511,88711,52412,33211,54112,14011,62712,19911,69111,24410,61871,20467,816139,020
เขต 31,3961,3371,4731,4581,6411,5321,6601,5761,7401,6791,7661,6639,6769,24518,921
เขต 427,08125,33527,99326,79429,84427,78730,37328,17831,95530,41231,19529,075178,441167,581346,022
เขต 637,58835,27038,26636,39340,16938,23940,26037,60442,21139,74840,33837,925238,832225,179464,011
เขต 723,89822,39225,05323,75226,85625,41627,44325,75429,41627,83128,92027,202161,586152,347313,933
เขต 828,25826,77330,14728,47632,34930,47333,53331,67235,95834,16035,21333,557195,458185,111380,569
เขต 933,95232,19836,46034,37738,64036,99939,42837,29542,72939,79342,31740,020233,526220,682454,208
เขต 1023,56022,36524,66323,85626,33825,08927,05925,85629,38627,92329,09127,282160,097152,371312,468
เขต 1329,74627,94029,73028,11430,76228,87930,60028,58932,24130,84230,55129,175183,630173,539357,169
รวมทั้งหมด216,881204,425225,672214,744238,931225,955242,496228,151257,835244,079250,635236,5171,432,4501,353,8712,786,321
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล