DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2559 รวมทุกเขต
เขตสุขภาพ ชาย
0 ปี
หญิง
0 ปี
ชาย
1 ปี
หญิง
1 ปี
ชาย
2 ปี
หญิง
2 ปี
ชาย
3 ปี
หญิง
3 ปี
ชาย
4 ปี
หญิง
4 ปี
ชาย
5 ปี
หญิง
5 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
เขต 111,76811,36312,19411,49112,17011,55312,20911,75711,34910,66710,76010,18370,45067,014137,464
เขต 31,4221,4201,6181,5391,6511,5581,7181,6651,7941,6851,8031,55610,0069,42319,429
เขต 427,77826,24729,52427,71330,02227,70931,72830,18531,48529,29129,50827,986180,045169,131349,176
เขต 638,57736,69440,21538,14239,72937,11441,77539,31940,68938,34837,76435,595238,749225,212463,961
เขต 724,40623,04526,53125,25727,38925,55529,36127,78829,12827,49327,69226,296164,507155,434319,941
เขต 829,15827,66632,06929,96833,27931,68435,78433,99535,43533,77233,86132,267199,586189,352388,938
เขต 935,35833,55338,32736,57439,21037,12042,51939,74842,71040,22640,52638,382238,650225,603464,253
เขต 1024,12123,24626,09824,94326,88325,62129,24327,87629,39827,47527,92926,666163,672155,827319,499
เขต 1330,91229,21331,14129,24830,80828,76032,34530,66030,66429,29129,20327,509185,073174,681359,754
รวมทั้งหมด223,500212,447237,717224,875241,141226,674256,682242,993252,652238,248239,046226,4401,450,7381,371,6772,822,415
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล