DoH Dashboard กรมอนามัย

หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
พื้นที่ รวมทั้งปี ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
เขต 115,0159,01960.074,8323,38670.074,2602,75564.673,7742,22458.932,14965430.43
เขต 211,0718,00172.273,6682,87178.273,0822,43478.972,7262,00073.371,59569643.64
เขต 36,3085,02179.602,1231,82485.921,7431,52087.211,5021,21680.9694046149.04
เขต 412,0315,97149.633,8442,07754.033,1101,73455.762,8921,51352.322,18564729.61
เขต 513,0828,93768.324,3363,32076.573,5952,78577.473,1462,13067.712,00570235.01
เขต 615,3319,71363.364,9863,52470.684,3803,08370.393,6342,38665.662,33172030.89
เขต 712,0868,83073.064,2553,46981.533,3542,72081.102,8342,01170.961,64363038.34
เขต 817,01312,00170.545,7554,48978.004,6853,66178.143,6642,69673.582,9091,15539.70
เขต 916,50911,00866.685,5494,32777.984,9283,63473.743,9072,51364.322,12553425.13
เขต 1015,84010,64267.185,3394,07876.384,3593,35476.943,5562,38066.932,58683032.10
เขต 1115,6129,88263.305,1623,61970.114,3293,04270.273,7932,34461.802,32887737.67
เขต 1226,21720,49278.168,0996,95285.847,4816,33684.696,5855,23779.534,0521,96748.54
รวมทั้งหมด176,115119,51767.8657,94843,93675.8249,30637,05875.1642,01328,65068.1926,8489,87336.77

หมายเหตุ : B หมายถึง จำนวนหญิงไทยในเขตรับผิดชอบ สิ้นสุดการตั้งครรภ์ด้วยการคลอดครบ 42 วันทั้งหมดในปีงบประมาณ (ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม) LABOR (BTYPE ไม่เท่ากับ 6)
A หมายถึง จำนวนหญิงตาม B ที่ได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์
หมายเหตุ: คลอดครบ 42 วันในไตรมาสใดเป็นเป้าหมายในไตรมาสนั้นๆ

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 9 สิงหาคม 2565