DoH Dashboard กรมอนามัย

หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
พื้นที่ รวมทั้งปี ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
เขต 121,27215,61873.426,0834,79478.815,6084,31776.984,8993,49871.404,6823,00964.27
เขต 214,83411,41276.934,2143,38580.333,8993,17681.463,4132,58775.803,3082,26468.44
เขต 310,3998,18278.683,1462,62683.472,6372,25785.592,4161,88778.102,2001,41264.18
เขต 416,1469,89861.304,7513,03163.804,0182,77369.013,6912,28962.023,6861,80548.97
เขต 522,17216,31873.606,3325,02379.335,4614,42881.085,1643,76772.955,2153,10059.44
เขต 623,95814,81161.826,8544,67368.186,1284,32570.585,4263,25159.925,5502,56246.16
เขต 717,11813,50478.895,2634,40383.664,3813,73785.303,7572,92977.963,7172,43565.51
เขต 825,44819,09475.037,4825,91379.036,6155,26479.585,6554,29575.955,6963,62263.59
เขต 922,41912,90357.557,0554,71266.795,7193,87167.694,6872,56954.814,9581,75135.32
เขต 1021,29215,80474.236,2905,14081.725,3334,34281.424,8733,48071.414,7962,84259.26
เขต 1122,55513,78061.106,0644,07667.225,8363,88566.575,5053,24658.965,1502,57349.96
เขต 1239,58230,92778.1310,5968,66581.7810,0038,23182.299,7877,55977.249,1966,47270.38
รวมทั้งหมด257,195182,25170.8674,13056,44176.1465,63850,60677.1059,27341,35769.7758,15433,84758.20

หมายเหตุ : B หมายถึง จำนวนหญิงไทยในเขตรับผิดชอบ สิ้นสุดการตั้งครรภ์ด้วยการคลอดครบ 42 วันทั้งหมดในปีงบประมาณ (ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม) LABOR (BTYPE ไม่เท่ากับ 6)
A หมายถึง จำนวนหญิงตาม B ที่ได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์
หมายเหตุ: คลอดครบ 42 วันในไตรมาสใดเป็นเป้าหมายในไตรมาสนั้นๆ

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2562