DoH Dashboard กรมอนามัย

หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
พื้นที่ รวมทั้งปี ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
เขต 116,76411,46168.374,1893,22076.874,2323,19275.434,1202,68065.054,2232,36956.10
เขต 212,0179,02575.103,1682,68784.823,0032,49383.022,8912,17575.232,9551,67056.51
เขต 37,8526,26279.751,8951,64086.542,0521,81388.351,9131,57182.121,9921,23862.15
เขต 414,2027,05249.653,4072,17763.903,5482,06558.203,6581,72647.183,5891,08430.20
เขต 516,17311,26269.634,2893,49681.514,0163,12777.864,0852,74367.153,7831,89650.12
เขต 619,76212,34362.465,0163,94878.714,9563,71574.964,7982,84959.384,9921,83136.68
เขต 715,49011,46274.004,4793,71182.853,6542,96781.203,4912,64875.853,8662,13655.25
เขต 816,25811,00267.674,4133,46278.453,9232,92374.513,8002,54667.004,1222,07150.24
เขต 920,45213,86067.775,1914,27882.415,2214,23381.085,1003,38666.394,9401,96339.74
เขต 1017,08911,96570.023,2102,72184.774,4163,67283.154,5423,09668.164,9212,47650.31
เขต 1119,63913,44468.464,4703,83085.684,7563,79379.755,1263,27363.855,2872,54848.19
เขต 1231,44824,03076.417,1166,38889.778,4677,23085.398,3686,24274.597,4974,17055.62
รวมทั้งหมด207,146143,16869.1150,84341,55881.7452,24441,22378.9051,89234,93567.3252,16725,45248.79

หมายเหตุ : B หมายถึง จำนวนหญิงไทยในเขตรับผิดชอบ สิ้นสุดการตั้งครรภ์ด้วยการคลอดครบ 42 วันทั้งหมดในปีงบประมาณ (ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม) LABOR (BTYPE ไม่เท่ากับ 6)
A หมายถึง จำนวนหญิงตาม B ที่ได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์
หมายเหตุ: คลอดครบ 42 วันในไตรมาสใดเป็นเป้าหมายในไตรมาสนั้นๆ

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2564