DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีมีภาวะผอม ระดับเขตสุขภาพ


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ เขตสุขภาพ เทอม 2 เทอม 1
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ผอม
(A2)
% เริ่มอ้วนและอ้วน
(A3)
% เตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ผอม
(A2)
% เริ่มอ้วนและอ้วน
(A3)
% เตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง
วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย
1เขต 198,54257,96458.822,0102.0419,06319.3510,46410.628,8031,531,927174.0210,6051,787,627168.5641,97825,48660.719502.267,40817.653,9549.423,413582,679170.723,998652,941163.32
2เขต 253,76331,22158.071,3682.5410,74219.985,69310.594,427776,630175.435,828983,873168.8219,60911,75759.964662.383,73819.061,6448.381,411243,576172.631,891311,959164.97
3เขต 361,60234,44055.911,8352.9813,10021.277,11511.555,435953,069175.367,1601,213,886169.5420,53811,29955.026223.034,45621.702,22710.841,573271,019172.292,331384,854165.10
4เขต 485,58551,38460.041,8782.1916,88919.737,9629.308,8481,540,450174.1010,7301,801,329167.8836,32623,01263.356601.826,37417.553,1478.663,990702,895176.164,696791,944168.64
5เขต 5112,92364,43057.063,0212.6823,74221.0211,78210.4310,0421,766,104175.8712,7242,141,559168.3135,62421,45260.227422.086,49418.233,4319.632,479423,016170.643,237533,566164.83
6เขต 6106,00263,51659.922,5722.4321,09219.908,9068.409,8951,744,664176.3213,1412,227,707169.5237,52622,98961.268582.297,08118.872,7927.443,398590,912173.904,455735,407165.07
7เขต 7113,01972,22263.902,3202.0516,77714.8415,22713.4711,1081,966,888177.0713,5222,306,927170.6149,70732,58865.561,0472.116,13612.347,15414.394,582782,956170.885,177845,962163.41
8เขต 898,84060,93061.652,2392.2716,34916.5413,17613.339,5971,668,422173.8512,2542,073,824169.2444,84728,88564.419242.066,80415.175,19611.593,899668,373171.424,991819,952164.29
9เขต 9205,274114,96756.015,4872.6736,51017.7935,99117.5321,1363,754,234177.6225,9614,458,791171.7563,94936,95957.791,6962.6511,06817.319,41314.725,9061,013,760171.657,7011,277,937165.94
10เขต 1056,09037,16766.261,2082.158,10314.454,7948.554,356767,953176.305,947992,201166.8421,55814,97869.484261.982,69412.501,5267.081,367231,711169.501,762286,526162.61
11เขต 1164,83437,53557.891,6592.5614,21321.924,9137.585,565984,041176.837,7711,320,868169.9724,55213,85056.416022.455,86623.891,9988.142,028352,419173.782,959496,989167.96
12เขต 1285,59951,35559.991,7532.0514,49716.9411,14613.027,5761,296,055171.0710,3021,690,825164.1334,20921,41862.616041.775,55116.233,93611.513,057518,760169.704,247698,933164.57
13รวมทั้งหมด1,142,073677,13159.2927,3502.39211,07718.48137,16912.01106,78818,750,437175.59135,94522,999,417169.18430,423264,67361.499,5972.2373,67017.1246,41810.7837,1036,382,076172.0147,4457,836,970165.18

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2563