DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 เขต 10216,6050.00100,07646.2017,9501,960,562109.2216,4191,784,057108.66208,8490.0098,66447.2416,3271,783,301109.2214,9301,622,054108.64217,7640.0099,60445.7418,8682,067,093109.5617,7361,931,633108.91204,1190.0092,59445.3617,7161,939,591109.4816,4221,787,511108.85
 เขต 253,650134,555250.8062,30846.3111,7251,279,016109.0810,9841,191,928108.51128,502239.5260,93947.429,8451,077,217109.429,2681,004,033108.33133,178248.2361,62946.2811,9191,307,311109.6811,1981,219,910108.94124,236231.5758,36446.9810,7111,172,702109.499,8991,078,153108.92
 เขต 30117,9200.0056,98748.3310,8361,193,502110.1410,0391,097,019109.28109,2530.0053,59649.069,4311,036,112109.868,723952,673109.21111,2500.0052,30947.0210,6201,170,856110.259,9041,085,417109.59100,4020.0048,21548.029,5741,056,663110.379,022990,289109.76
 เขต 423,478150,347640.3776,04850.5812,4481,372,281110.2411,4271,251,702109.54143,942613.0974,03851.4411,5091,268,429110.2110,6201,163,285109.54149,796638.0376,66951.1812,7551,415,226110.9511,7291,292,043110.16152,744650.5877,74050.9014,2731,584,350111.0013,1471,450,070110.30
 เขต 529,152238,294817.42118,22349.6123,0852,536,774109.8922,0762,409,679109.15212,806729.99109,79651.5917,6201,935,577109.8517,1971,876,992109.15233,524801.06116,08249.7122,9062,529,591110.4321,7242,381,695109.63214,816736.88108,39150.4620,5402,265,130110.2819,5392,143,613109.71
 เขต 612,721239,3671,881.67121,80550.8921,0942,316,516109.8219,6762,147,031109.12211,9421,666.08114,76654.1515,6291,711,311109.5014,5761,586,641108.85234,3411,842.16122,61152.3221,8792,418,149110.5220,2622,224,264109.78219,2891,723.83117,22053.4518,8482,079,711110.3417,5871,928,567109.66
 เขต 70224,4200.00114,63451.0818,4702,033,810110.1117,3941,902,772109.39207,4240.00107,14351.6517,0621,879,940110.1815,9731,750,258109.58209,3200.00107,73351.4718,6092,056,510110.5117,2091,892,831109.99197,8580.00102,30051.7018,1992,016,716110.8117,0691,881,753110.24
 เขต 841,047249,894608.80122,88449.1720,3192,217,683109.1419,3682,103,672108.62236,368575.85120,86551.1318,3012,001,232109.3517,1461,866,328108.85229,723559.66115,58750.3219,0072,082,985109.5918,0231,965,906109.08209,777511.07105,24350.1719,0712,096,779109.9517,7671,942,982109.36
 เขต 9323298,99392,567.49154,93951.8228,7403,158,534109.9026,9822,949,384109.31270,69483,806.19143,87153.1523,7562,611,756109.9422,3472,443,452109.34253,29978,420.74131,37251.8624,4712,701,411110.3922,5662,477,469109.79226,96170,266.56117,30751.6921,5442,377,236110.3420,0162,197,940109.81
 เขต 100233,3240.00105,20745.0920,4172,216,095108.5418,6922,018,266107.97226,3030.00111,05349.0717,1101,862,017108.8315,5631,684,215108.22229,8000.00110,71948.1821,0532,303,948109.4419,4312,117,556108.98193,3800.0097,92350.6415,8691,743,132109.8514,6561,602,627109.35
 เขต 11101,217178,947176.8090,05850.3313,6701,494,758109.3512,6261,370,336108.53164,717162.7485,16851.7110,9441,193,321109.0410,0511,090,248108.47168,786166.7684,74350.2113,1121,442,706110.0312,0371,314,516109.21163,762161.7982,81950.5713,0691,431,020109.5012,0981,315,604108.75
 เขต 1293,067284,399305.59133,21746.8425,2242,720,219107.8423,6202,531,841107.19269,700289.79131,41448.7321,9472,368,853107.9420,5192,201,188107.28273,626294.01131,27547.9824,3972,638,194108.1422,6662,438,382107.58271,159291.36127,85347.1524,6882,669,891108.1522,9952,472,415107.52
 รวมทั้งหมด354,6552,567,065723.821,256,38648.94223,97824,499,750109.38209,30322,757,687108.732,390,500674.041,211,31350.67189,48120,729,066109.40176,91319,241,367108.762,444,407689.241,210,33349.51219,59624,133,980109.90204,48522,341,622109.262,278,503642.461,135,96949.86204,10222,432,921109.91190,21720,791,524109.30
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 1 เมษายน 2561