DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 เขต 1244,567183,02674.8495,31452.0816,6911,802,423107.9915,7861,694,423107.34181,87974.3794,66152.0515,4081,658,523107.6414,6291,563,995106.91178,29472.9091,63551.4015,4871,676,402108.2514,7151,583,162107.59176,59272.2189,80550.8515,7421,692,903107.5414,7671,577,281106.81
 เขต 2165,55599,24059.9456,00056.439,060986,536108.898,392908,742108.29101,25561.1656,83456.138,240891,740108.227,666826,115107.76109,68866.2560,54355.209,4421,030,377109.138,794953,808108.46109,51066.1560,01954.819,8421,065,682108.289,062973,824107.46
 เขต 3128,51795,36574.2054,08356.719,3951,021,420108.728,738943,942108.0397,02375.4955,02056.719,108984,005108.048,397903,066107.5591,73371.3852,51457.258,697953,276109.618,030873,322108.7689,43369.5949,16454.978,913965,607108.348,106873,284107.73
 เขต 4201,507123,94361.5173,42859.2411,9051,297,074108.9511,1061,202,463108.27128,00263.5274,72258.3811,8591,285,651108.4110,9741,184,025107.89117,39058.2668,52358.3710,9251,193,014109.209,9771,082,226108.47115,11957.1365,31456.7411,1751,212,868108.5310,2761,106,101107.64
 เขต 5233,504183,95878.78112,94261.4018,5832,024,751108.9617,4091,883,661108.20180,62877.36109,29560.5117,0131,846,132108.5116,0051,726,536107.87176,39275.54107,54060.9717,2091,884,928109.5316,1091,750,988108.70169,73272.6999,85058.8317,2091,864,653108.3515,7341,693,608107.64
 เขต 6264,653176,42166.66107,55260.9617,4971,895,129108.3116,0871,731,104107.61176,99666.88106,93160.4116,4571,768,749107.4815,2991,635,107106.88164,19462.04100,81061.4015,1691,646,598108.5514,0981,524,552108.14159,30460.1996,50760.5815,7301,698,965108.0114,5951,570,982107.64
 เขต 7241,287199,19082.55128,78264.6519,2212,102,867109.4017,8311,941,982108.91193,05180.01123,61464.0317,4181,902,380109.2216,1461,755,951108.75189,39978.50119,59563.1417,4731,917,813109.7616,3891,787,516109.07180,87874.96112,16562.0116,8551,837,740109.0315,8821,721,844108.41
 เขต 8307,115221,78172.21127,23557.3719,6922,128,017108.0718,5741,998,211107.58223,34572.72125,82556.3418,7882,021,320107.5917,6591,891,928107.14212,40069.16118,95556.0117,8221,930,362108.3116,7231,801,051107.70205,08066.78113,72655.4518,3211,976,572107.8917,1671,840,493107.21
 เขต 9332,540264,73679.61149,72956.5625,6382,774,810108.2324,0152,588,071107.77267,39680.41149,36055.8624,6612,656,824107.7322,8722,446,468106.96248,54274.74139,36956.0723,2262,529,276108.9021,8102,361,599108.28232,76270.00126,42154.3122,0242,370,203107.6221,1292,265,311107.21
 เขต 10253,604181,65171.63112,79862.1016,5041,797,527108.9115,7461,704,863108.27179,10570.62111,65262.3414,6171,587,368108.6013,9851,510,719108.02171,76067.73104,80761.0214,7811,614,752109.2514,0071,522,615108.70162,92564.2498,70360.5814,1251,534,790108.6613,3651,444,983108.12
 เขต 11248,372168,49767.84104,88562.2515,5681,696,196108.9514,5851,581,706108.45161,92365.19104,97464.8312,7191,383,065108.7411,8471,281,626108.18153,12861.6595,63462.4512,5511,372,142109.3311,5831,259,497108.74152,57561.4391,50059.9713,2271,433,313108.3612,1281,307,340107.80
 เขต 12334,986258,48977.16147,78757.1724,0442,571,747106.9622,6832,417,941106.60256,09076.45152,63559.6021,6292,312,143106.9020,4772,181,320106.53253,54075.69149,44358.9422,0592,367,589107.3320,4112,178,773106.75244,80673.08141,32057.7321,5992,309,558106.9320,0752,132,691106.24
 เขต 1311910.841100.00000.00000.0000.0000.00000.00000.0000.0000.00000.00000.0000.0000.00000.00000.00
 รวมทั้งหมด2,956,3262,156,29872.941,270,53658.92203,79822,098,497108.43190,95220,597,109107.872,146,69372.611,265,52358.95187,91720,297,900108.02175,95618,906,856107.452,066,46069.901,209,36858.52184,84120,116,529108.83172,64618,679,109108.191,998,71667.611,144,49457.26184,76219,962,854108.05172,28618,507,742107.42
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 21 ตุลาคม 2562