DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 เขต 10212,2050.0095,17144.8515,4711,686,597109.0214,4601,566,744108.35201,8360.0093,65846.4014,2511,556,321109.2113,3941,453,072108.49215,9250.0097,97445.3717,0371,859,773109.1615,9971,735,054108.46207,6380.0093,80845.1816,6151,814,131109.1915,2911,659,555108.53
 เขต 20129,8820.0058,90345.359,3421,019,094109.098,673940,999108.50126,8450.0058,83246.388,987980,820109.148,466918,675108.51130,7800.0060,58446.339,2841,015,908109.438,880966,262108.81127,2860.0058,04245.609,4221,031,739109.508,835961,565108.84
 เขต 30119,0430.0058,41249.0710,1721,119,826110.099,6001,050,555109.43117,3130.0058,41649.799,3321,026,575110.018,787960,359109.29114,9010.0056,04548.789,5411,053,965110.478,835969,335109.72115,0670.0055,67048.3810,5581,164,021110.259,6381,054,782109.44
 เขต 40149,8040.0070,48147.0512,5481,380,394110.0111,8141,291,262109.30141,7390.0068,34148.2211,3171,248,607110.3310,8331,187,785109.65150,8740.0076,64350.8011,8931,316,714110.7111,2691,238,622109.91141,8170.0069,81149.2311,8341,309,461110.6511,2291,236,345110.10
 เขต 550,682231,103455.99112,73648.7820,3652,235,831109.7919,0412,075,468109.00216,655427.48109,40450.5016,8281,845,318109.6615,9131,732,423108.87229,464452.75114,73350.0019,4642,140,488109.9718,6382,036,351109.26208,456411.30103,60949.7017,2851,896,329109.7116,4481,792,784109.00
 เขต 614,790213,9141,446.34103,77648.5117,4231,907,280109.4716,2381,769,388108.97204,7271,384.23102,98750.3015,5661,703,497109.4414,1291,535,976108.71216,2941,462.43107,58449.7417,6391,932,295109.5516,1911,762,838108.88205,2531,387.78101,44349.4216,0471,765,252110.0114,9601,636,022109.36
 เขต 70227,9890.00112,92449.5318,4822,033,681110.0417,3731,902,254109.49225,1100.00113,39550.3718,0961,991,742110.0717,2061,884,416109.52221,6500.00111,83550.4617,6401,942,843110.1416,7601,837,820109.66204,7160.00102,36850.0016,2751,797,219110.4315,2981,677,153109.63
 เขต 8119,159270,119226.69125,72046.5421,9582,391,514108.9120,9152,266,541108.37260,214218.38125,74348.3219,7562,150,873108.8718,6352,019,062108.35239,633201.10115,09448.0318,2481,993,820109.2617,3571,886,423108.68229,066192.24109,59547.8418,6582,036,115109.1317,5641,908,464108.66
 เขต 90159,0090.0080,32150.5112,3991,358,946109.6011,7971,287,756109.16159,3670.0081,39251.0713,1701,444,248109.6612,4861,363,490109.20150,9260.0077,29551.2111,6531,279,072109.7611,1121,215,405109.38143,3730.0072,10050.2913,1031,441,670110.0312,3431,350,817109.44
 เขต 100226,3720.0097,85843.2317,9611,944,227108.2516,7621,805,888107.74218,0000.0096,97044.4816,2731,760,263108.1715,1661,634,101107.75218,8790.0095,86743.8017,9711,955,139108.7916,9041,832,024108.38212,8190.0093,30543.8416,8951,835,663108.6515,3911,665,076108.19
 เขต 110193,3430.0092,37847.7813,7611,504,885109.3612,7581,385,395108.59189,1150.0093,30449.3411,8671,294,205109.0611,0711,198,066108.22181,7310.0088,99048.9712,2201,338,468109.5311,2441,222,693108.74176,1850.0086,47549.0812,5171,372,416109.6411,5681,260,407108.96
 เขต 120269,4720.00119,60344.3821,3872,312,248108.1120,2082,172,529107.51265,4330.00124,18246.7820,4552,214,584108.2719,0632,051,144107.60270,0920.00126,55346.8621,8562,362,776108.1120,2462,176,058107.48276,1060.00128,79946.6522,2192,404,851108.2320,7872,235,105107.52
 รวมทั้งหมด184,6312,402,2551,301.111,128,28346.97191,26920,894,523109.24179,63919,514,779108.632,326,3541,260.001,126,62448.43175,89819,217,053109.25165,14917,938,569108.622,341,1491,268.021,129,19748.23184,44620,191,261109.47173,43318,878,885108.852,247,7821,217.451,075,02547.83181,42819,868,867109.51169,35218,438,075108.87
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 14 มีนาคม 2561