DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็ก อายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ระดับเขตสุขภาพ รวมทั้ง 5 กลุ่มอายุ(9,18,30,42 และ 60เดือน )
เป้าหมาย สมวัย ร้อยละ 9 เดือน 18 เดือน 30 เดือน 42 เดือน 60 เดือน
เป้าหมาย สมวัย ร้อยละ เป้าหมาย สมวัย ร้อยละ เป้าหมาย สมวัยง ร้อยละ เป้าหมาย สมวัย ร้อยละ เป้าหมาย สมวัย ร้อยละ
เขต 1160,94580,30749.9027,27813,65550.0630,44916,03552.6632,04316,08050.1834,13516,73849.0337,04017,79948.05
เขต 2107,86866,03261.2218,80811,20059.5520,31412,93363.6721,35813,26862.1222,63613,76060.7924,75214,87160.08
เขต 376,05752,07468.4712,6178,29665.7514,15210,12571.5414,91410,34369.3516,25611,17968.7718,11812,13166.96
เขต 4123,02865,36053.1316,2638,92754.8921,00912,21858.1625,39613,59053.5128,66614,69051.2531,69415,93550.28
เขต 5137,79084,55761.3720,33812,35960.7724,65015,67363.5827,83517,30562.1730,73418,82561.2534,23320,39559.58
เขต 6156,34790,61157.9622,12512,42556.1627,93716,88960.4532,02618,72658.4735,10020,33757.9439,15922,23456.78
เขต 7151,165101,38367.0724,54515,74064.1327,80219,51270.1830,14820,47167.9032,70122,06567.4835,96923,59565.60
เขต 8193,816115,18459.4332,40818,09255.8335,86222,39162.4438,36223,24260.5942,04125,23360.0245,14326,22658.10
เขต 9208,825128,89561.7234,03520,09259.0338,31324,51063.9741,49826,03662.7445,24828,10562.1149,73130,15260.63
เขต 10168,54797,37757.7729,39615,89954.0931,83119,26060.5133,25319,59558.9335,81220,83558.1838,25521,78856.95
เขต 11157,75793,25959.1226,36815,53758.9229,78318,67462.7032,07719,15459.7133,97219,43257.2035,55720,46257.55
เขต 12223,927125,01955.8337,93820,18653.2143,76525,27057.7445,41125,45356.0547,80027,01556.5249,01327,09555.28
รวมทั้งหมด1,866,0721,100,05858.95302,119172,40857.07345,867213,49061.73374,321223,26359.64405,101238,21458.80438,664252,68357.60
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์
 - A หมายถึง จ่านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์ และมีพัฒนาการสมวัย รวมกับสมวัยหลังการติดตาม 30 วัน

 ประเมินจากแฟ้ม Specialpp
  B เด็กไทย อายุ 9,18,30,42 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองในปีงบบประมาณซึ่งอาจจะไม่เท่ากับ ข้อได้รับการคัดกรองตามกลุ่มอายุ specialpp
  เช่น เด็กเกิด 25 กย 2559 จะถูกคิดเป็นเป้าหมายและผลงานในเดือน กันยายน ถึงแม้จะมาคัดกรองวันที่ 2 ตค.
  ส่วนข้อนี้นับที่เด็กได้รับการคัดกรองในปีงบประมาณ ดังนั้น เด็กคนนี้ที่ได้รับการคัดกรองในเดือน ตค. จะคิดเป็น B ด้วย

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 2 กรกฎาคม 2565