DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 15-19 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2558 รวมทุกเขต
เขตสุขภาพ ชาย
15 ปี
หญิง
15 ปี
ชาย
16 ปี
หญิง
16 ปี
ชาย
17 ปี
หญิง
17 ปี
ชาย
18 ปี
หญิง
18 ปี
ชาย
19 ปี
หญิง
19 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
เขต 111,03010,64112,51811,77814,20313,75514,95514,40014,81914,88667,52565,460132,985
เขต 31,9181,7652,0661,9152,2252,0562,3452,0872,2782,15110,8329,97420,806
เขต 432,09930,46233,99532,58838,23336,20738,69536,80138,04136,570181,063172,628353,691
เขต 638,53836,50539,73538,40644,33642,87644,84143,06644,21142,789211,661203,642415,303
เขต 733,49331,46535,54133,50138,76636,55141,01539,03441,15240,970189,967181,521371,488
เขต 839,73237,32440,64538,83743,46340,81744,26941,84742,86340,208210,972199,033410,005
เขต 946,17142,98649,45946,57453,50650,17054,28950,46552,49847,943255,923238,138494,061
เขต 1033,76532,07935,25533,04837,61835,05538,56636,13137,80034,974183,004171,287354,291
เขต 1334,62734,10035,81434,70341,12940,41641,94740,77341,35641,163194,873191,155386,028
รวมทั้งหมด271,373257,327285,028271,350313,479297,903320,922304,604315,018301,6541,505,8201,432,8382,938,658
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล