DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2558 เขตสุขภาพที่ 6
จังหวัด ชาย
0 ปี
หญิง
0 ปี
ชาย
1 ปี
หญิง
1 ปี
ชาย
2 ปี
หญิง
2 ปี
ชาย
3 ปี
หญิง
3 ปี
ชาย
4 ปี
หญิง
4 ปี
ชาย
5 ปี
หญิง
5 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
สมุทรปราการ8,5678,1668,5197,8928,7038,2228,3417,8507,6117,0697,6847,18749,42546,38695,811
ชลบุรี11,47110,64510,4709,61910,79710,07110,5629,8319,7939,32610,0269,38863,11958,880121,999
ระยอง4,8934,7114,8234,5345,0404,8625,1134,7554,8544,5535,0934,80629,81628,22158,037
จันทบุรี3,1793,0233,1383,0563,3993,1343,3263,1003,0672,9803,2153,03219,32418,32537,649
ตราด1,4501,4161,4921,3751,5371,4211,3771,4051,3311,1921,3261,2808,5138,08916,602
ฉะเชิงเทรา4,4104,2834,3724,0524,7224,5124,6304,2004,1583,9224,4424,18126,73425,15051,884
ปราจีนบุรี3,0252,7712,9482,8513,1722,9053,0693,0162,9552,7603,0042,83218,17317,13535,308
สระแก้ว3,3533,2183,5503,2993,8573,6043,7523,6553,6853,5173,7273,65821,92420,95142,875
รวมทั้งหมด40,34838,23339,31236,67841,22738,73140,17037,81237,45435,31938,51736,364237,028223,137460,165
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล