DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2557 รวมทุกเขต
เขตสุขภาพ ชาย
0 ปี
หญิง
0 ปี
ชาย
1 ปี
หญิง
1 ปี
ชาย
2 ปี
หญิง
2 ปี
ชาย
3 ปี
หญิง
3 ปี
ชาย
4 ปี
หญิง
4 ปี
ชาย
5 ปี
หญิง
5 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
เขต 111,70911,05011,85611,35410,96310,37710,4429,83910,68310,02210,7009,90666,35362,548128,901
เขต 31,6221,5211,7471,6731,7881,6991,7941,5711,8301,7231,7651,66210,5469,84920,395
เขต 429,65827,26031,16529,65130,98228,76729,39427,88030,62628,68630,71628,811182,541171,055353,596
เขต 639,68936,95341,30138,78139,98337,50537,11734,98938,36936,29738,55636,187235,015220,712455,727
เขต 726,58424,89929,27727,70429,26927,65027,76826,37428,74527,26228,63326,903170,276160,792331,068
เขต 832,26930,68435,61433,74435,48533,81233,89932,23434,96633,19735,03533,394207,268197,065404,333
เขต 938,15336,15942,26839,70742,74140,25240,61338,46942,13439,74841,88139,765247,790234,100481,890
เขต 1026,05524,89829,00927,73029,43127,66327,94526,69428,64627,04328,82627,435169,912161,463331,375
เขต 1332,53230,40133,15831,33530,70029,14228,84027,00429,84528,21930,58729,114185,662175,215360,877
รวมทั้งหมด238,271223,825255,395241,679251,342236,867237,812225,054245,844232,197246,699233,1771,475,3631,392,7992,868,162
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล