DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 สุราษฎร์ธานี
อำเภอ ชาย
0 ปี
หญิง
0 ปี
ชาย
1 ปี
หญิง
1 ปี
ชาย
2 ปี
หญิง
2 ปี
ชาย
3 ปี
หญิง
3 ปี
ชาย
4 ปี
หญิง
4 ปี
ชาย
5 ปี
หญิง
5 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
เมืองสุราษฎร์ธานี9418488948628948721,1691,1101,1641,1151,1251,0716,1875,87812,065
กาญจนดิษฐ์5355256625616336046796536806516576283,8463,6227,468
ดอนสัก1551581901792121692332162562192482101,2941,1512,445
เกาะสมุย4104234874334854405605256046276756363,2213,0846,305
เกาะพะงัน8263787795931251151251311391056445841,228
ไชยา2112222592682892752812882922913032981,6351,6423,277
ท่าชนะ2272032642692803003092722742693032811,6571,5943,251
คีรีรัฐนิคม2102042292032182172502372502392732531,4301,3532,783
บ้านตาขุน67679272119798897989185955495011,050
พนม1901812041982412232162142372192302391,3181,2742,592
ท่าฉาง1641511601791701922131992241922252111,1561,1242,280
บ้านนาสาร3282793803433893554053524044023753462,2812,0774,358
บ้านนาเดิม125841041181391311231111331481561177807091,489
เคียนซา2381872542422552823052573062903073271,6651,5853,250
เวียงสระ3112553143073513273483593633443653592,0521,9514,003
พระแสง3183454113283903914504314844214694512,5222,3674,889
พุนพิน4203904783934864554894995355225364822,9442,7415,685
ชัยบุรี1291231611621431591871761611691802019619901,951
วิภาวดี79729683889711595102891211166015521,153
รวมทั้งหมด5,1404,7805,7175,2775,8775,6616,5456,2066,6926,4296,7726,42636,74334,77971,522
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล