DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 ลำปาง
อำเภอ ชาย
0 ปี
หญิง
0 ปี
ชาย
1 ปี
หญิง
1 ปี
ชาย
2 ปี
หญิง
2 ปี
ชาย
3 ปี
หญิง
3 ปี
ชาย
4 ปี
หญิง
4 ปี
ชาย
5 ปี
หญิง
5 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
เมืองลำปาง6705996526297396998107098257438067834,5024,1628,664
แม่เมาะ1211071461491261741671672081852031929719741,945
เกาะคา1991651591781801751771922061951812101,1021,1152,217
เสริมงาม878379729684128991111041151016165431,159
งาว1691421861782031912051722172292092171,1891,1292,318
แจ้ห่ม110981221091281111191251501401481377777201,497
วังเหนือ1171321261211251511581321701331681618648301,694
เถิน1541211781611751681942072422102252041,1681,0712,239
แม่พริก424942455244624553456457315285600
แม่ทะ1321321671491541411781721751701811719879351,922
สบปราบ6475727290668991103113108995265161,042
ห้างฉัตร1561281651341301391741361471611941729668701,836
เมืองปาน104911051021041221111221291221531297066881,394
รวมทั้งหมด2,1251,9222,1992,0992,3022,2652,5722,3692,7362,5502,7552,63314,68913,83828,527
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล