DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรวัยทำงานตอนต้น อายุ 18-29 ปี มีเส้นรอบเอวปกติ ระดับอำเภอ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  อำเภอ B A ร้อยละ
 เมืองนครศรีธรรมราช1,7191,16067.48
 พรหมคีรี40928970.66
 ลานสกา1,8271,22366.94
 ฉวาง1,7301,09563.29
 พิปูน68641860.93
 เชียรใหญ่50632163.44
 ชะอวด1,24498278.94
 ท่าศาลา7,2244,97268.83
 ทุ่งสง6,0164,39373.02
 นาบอน21211855.66
 ทุ่งใหญ่42629268.54
 ปากพนัง2,2351,91785.77
 ร่อนพิบูลย์36126272.58
 สิชล3809023.68
 ขนอม31328490.73
 หัวไทร92567873.30
 บางขัน201050.00
 ถ้ำพรรณรา1,6441,24475.67
 จุฬาภรณ์96973275.54
 พระพรหม25718571.98
 นบพิตำ76054071.05
 ช้างกลาง49032967.14
 เฉลิมพระเกียรติ95381285.20
 รวมทั้งหมด31,30622,34671.38
หมายเหตุ:
 • จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 22 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่วัดรอบเอวทั้งหมด ประมวลผลจากแฟ้ม NCDSCREEN
  ซึ่งตามนโยบายของแฟ้มแล้ว จะเก็บข้อมูลคนที่ไม่ป่วยด้วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิต ที่มาคัดกรอง โดยอายุที่ 35 ปีขึ้นไป
  ดังนั้นหลายจังหวัดจะขาดข้อมูลในส่วนนี้ แต่ก็มีบางจังหวัดที่ยังคัดกรองประชากรที่อายุ 15 ปีขึ้นไปด้วยเช่นกัน
  *คำนวนอายุ ณ วันที่มารับบริการ

เส้นรอบเอวอยู่ในเกณฑ์ปกติ หมายถึง
ก่อนปี 2563 ใช้เกณฑ์

 • เพศชายมีเส้นรอบเอวไม่เกิน 90 ซม.
 • เพศหญิงมีเส้นรอบเอวไม่เกิน 80 ซม.
  ปี 2563 เป็นต้นไปใช้เกณฑ์
 • เส้นรอบเอว น้อยกว่าหรือเท่ากับ ส่วนสูง หารสอง

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 7 สิงหาคม 2565