DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรวัยทำงานตอนต้น อายุ 18-29 ปี มีเส้นรอบเอวปกติ ระดับอำเภอ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  อำเภอ B A ร้อยละ
 เมืองนครศรีธรรมราช4,5343,57478.83
 พรหมคีรี61647977.76
 ลานสกา1,7751,33074.93
 ฉวาง2,4721,64466.50
 พิปูน38825264.95
 เชียรใหญ่81958671.55
 ชะอวด2,9792,54085.26
 ท่าศาลา5,5993,70366.14
 ทุ่งสง7,3205,07969.39
 นาบอน88768977.68
 ทุ่งใหญ่1,16080969.74
 ปากพนัง2,2791,80979.38
 ร่อนพิบูลย์91749353.76
 สิชล1,8061,38276.52
 ขนอม200.00
 หัวไทร1,29494773.18
 บางขัน92658362.96
 ถ้ำพรรณรา1,5571,36887.86
 จุฬาภรณ์59346077.57
 พระพรหม1,4791,20581.47
 นบพิตำ1,5401,17976.56
 ช้างกลาง21012559.52
 เฉลิมพระเกียรติ1,5621,28782.39
 รวมทั้งหมด42,71431,52373.80
หมายเหตุ:
 • จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 22 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่วัดรอบเอวทั้งหมด ประมวลผลจากแฟ้ม NCDSCREEN
  ซึ่งตามนโยบายของแฟ้มแล้ว จะเก็บข้อมูลคนที่ไม่ป่วยด้วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิต ที่มาคัดกรอง โดยอายุที่ 35 ปีขึ้นไป
  ดังนั้นหลายจังหวัดจะขาดข้อมูลในส่วนนี้ แต่ก็มีบางจังหวัดที่ยังคัดกรองประชากรที่อายุ 15 ปีขึ้นไปด้วยเช่นกัน
  *คำนวนอายุ ณ วันที่มารับบริการ

เส้นรอบเอวอยู่ในเกณฑ์ปกติ หมายถึง
ก่อนปี 2563 ใช้เกณฑ์

 • เพศชายมีเส้นรอบเอวไม่เกิน 90 ซม.
 • เพศหญิงมีเส้นรอบเอวไม่เกิน 80 ซม.
  ปี 2563 เป็นต้นไปใช้เกณฑ์
 • เส้นรอบเอว น้อยกว่าหรือเท่ากับ ส่วนสูง หารสอง

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564