DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรวัยทำงานตอนต้น อายุ 18-29 ปี มีเส้นรอบเอวปกติ ระดับอำเภอ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  อำเภอ B A ร้อยละ
 เมืองขอนแก่น1,3451,15786.02
 บ้านฝาง2,1691,56171.97
 พระยืน3,7002,65271.68
 หนองเรือ1,3631,12382.39
 ชุมแพ655076.92
 สีชมพู49045993.67
 น้ำพอง6,7505,27878.19
 อุบลรัตน์2,8992,11672.99
 กระนวน231356.52
 บ้านไผ่5,5154,26877.39
 เปือยน้อย968184.38
 พล68432447.37
 แวงใหญ่64946471.49
 แวงน้อย564071.43
 หนองสองห้อง1,15590878.61
 ภูเวียง73956676.59
 มัญจาคีรี19514775.38
 ชนบท56744478.31
 เขาสวนกวาง42637988.97
 ภูผาม่าน16413079.27
 ซำสูง53138873.07
 โคกโพธิ์ไชย64151279.88
 หนองนาคำ12866.67
 บ้านแฮด26322184.03
 โนนศิลา311858.06
 เวียงเก่า11981.82
 รวมทั้งหมด30,53923,31676.35
หมายเหตุ:
 • จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 22 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่วัดรอบเอวทั้งหมด ประมวลผลจากแฟ้ม NCDSCREEN
  ซึ่งตามนโยบายของแฟ้มแล้ว จะเก็บข้อมูลคนที่ไม่ป่วยด้วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิต ที่มาคัดกรอง โดยอายุที่ 35 ปีขึ้นไป
  ดังนั้นหลายจังหวัดจะขาดข้อมูลในส่วนนี้ แต่ก็มีบางจังหวัดที่ยังคัดกรองประชากรที่อายุ 15 ปีขึ้นไปด้วยเช่นกัน
  *คำนวนอายุ ณ วันที่มารับบริการ

เส้นรอบเอวอยู่ในเกณฑ์ปกติ หมายถึง
ก่อนปี 2563 ใช้เกณฑ์

 • เพศชายมีเส้นรอบเอวไม่เกิน 90 ซม.
 • เพศหญิงมีเส้นรอบเอวไม่เกิน 80 ซม.
  ปี 2563 เป็นต้นไปใช้เกณฑ์
 • เส้นรอบเอว น้อยกว่าหรือเท่ากับ ส่วนสูง หารสอง

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2563