DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม ระดับเขตสุขภาพ

ข้อมูลของปี

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาส 4
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เขต 1222,00913,2535.97210,99911,4735.44204,45212,4066.07160,4309,6186.00
 เขต 2135,8908,6596.37138,4978,1725.90130,7378,3626.4090,9515,6516.21
 เขต 3122,9047,0265.72115,6655,9225.12115,9636,5415.6488,4075,2165.90
 เขต 4170,8787,4904.38155,5766,1403.95159,4846,6654.18116,5334,8864.19
 เขต 5264,22111,2734.27236,5028,7133.68250,19110,6814.27164,8286,3933.88
 เขต 6251,59111,0274.38223,6769,0434.04226,56110,7824.76154,3497,0984.60
 เขต 7243,83813,1445.39232,44811,2604.84232,88012,7215.46161,3807,3444.55
 เขต 8252,80716,7446.62250,77315,3256.11240,03615,8736.61173,47211,2846.50
 เขต 9323,59115,7744.87288,95612,9674.49300,38916,4355.47204,63610,7225.24
 เขต 10220,88512,7705.78199,88410,7745.39199,79712,1616.09132,7417,6405.76
 เขต 11205,91410,9485.32203,3579,8794.86193,7139,9515.14132,9866,5874.95
 เขต 12306,49520,5746.71291,43817,1555.89282,28517,3496.15199,42711,4685.75
 สสม.157127.64172105.81000.00000.00
 รวมทั้งหมด2,721,180148,6945.462,547,943126,8334.982,536,488139,9275.521,780,14093,9075.28
:: หมายเหตุ ::
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน

วันที่ประมวลผล :: 18 สิงหาคม 2561