DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 หน้าพระธาตุ19231.5618642.1521652.3110022.00
 วัดหลวง6557.696023.331700.00900.00
 บ้านเซิด254187.09260155.77228104.3918821.06
 นาเริก427112.58402102.49476142.94382102.62
 หมอนนาง528254.734995611.225025811.552495020.08
 สระสี่เหลี่ยม11710.858122.4710643.771100.00
 วัดโบสถ์6700.007611.327300.006500.00
 กุฎโง้ง1,53616110.482,3652319.772,7352398.74988828.30
 หัวถนน309206.47288196.60284144.93163106.13
 ท่าข้าม1391510.791331410.5313086.15600.00
 หนองปรือ24910.4024331.2327941.431516.67
 หนองขยาด23741.6923431.2823820.8425241.59
 ทุ่งขวาง17500.0016000.0016400.0017910.56
 หนองเหียง472142.9724083.3342192.1435741.12
 นาวังหิน33472.1033320.6031620.6331020.65
 บ้านช้าง18473.8018142.2116653.0116731.80
 โคกเพลาะ3900.002800.006911.45800.00
 ไร่หลักทอง9633.138700.008700.00800.00
 นามะตูม11865.0811454.3912032.501616.25
 รวมทั้งหมด5,5383015.445,9703796.356,6273785.703,4731724.95
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 14 สิงหาคม 2565