DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 แสนสุข1,538744.811,706724.221,651653.9416963.55
 บ้านสวน1,8211256.861,711905.262,4981164.64765567.32
 หนองรี256114.30282144.96528234.36921010.87
 นาป่า1,020343.33351102.85641406.24157106.37
 หนองข้างคอก2153516.282093215.31191136.81137139.49
 ดอนหัวฬ่อ353143.97647416.34623284.49452163.54
 หนองไม้แดง4688718.594168420.1982710312.451281814.06
 บางทราย18163.3122094.09290165.5218542.16
 คลองตำหรุ11921.6813353.7614142.848122.47
 เหมือง228156.58252218.3321662.784137.32
 บ้านปึก11854.2413075.3824493.695347.55
 ห้วยกะปิ696304.31616365.84527346.451131513.27
 เสม็ด559234.11490336.73473153.177867.69
 อ่างศิลา18294.9517384.62199147.0413186.11
 สำนักบก22420.8917621.146411.568722.30
 รวมทั้งหมด7,9784725.927,5124646.189,1134875.342,6691736.48
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 14 สิงหาคม 2565