DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 หน้าพระธาตุ19131.5718542.1621552.33000.00
 วัดหลวง6557.696023.331700.00000.00
 บ้านเซิด254187.09260155.77228104.39000.00
 นาเริก427112.58402102.49476142.94000.00
 หมอนนาง529254.734935611.364876012.32000.00
 สระสี่เหลี่ยม11710.858122.479944.04000.00
 วัดโบสถ์6700.007611.327200.00000.00
 กุฎโง้ง1,53616110.482,3552299.722,5362198.64000.00
 หัวถนน309206.47288196.60283134.59000.00
 ท่าข้าม1391510.791331410.5312686.35000.00
 หนองปรือ24910.4024331.2326910.37000.00
 หนองขยาด23741.6923431.2823520.85000.00
 ทุ่งขวาง17500.0015900.0016000.00000.00
 หนองเหียง472142.9724083.3340651.23000.00
 นาวังหิน33372.1033120.6031420.64000.00
 บ้านช้าง18473.8017842.2516663.61000.00
 โคกเพลาะ3900.002800.006811.47000.00
 ไร่หลักทอง9633.138600.008700.00000.00
 นามะตูม11965.0411443.5112021.67000.00
 รวมทั้งหมด5,5383015.445,9463766.326,3643525.53000.00
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 25 มิถุนายน 2565