DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 หน้าพระธาตุ22610.4423020.8723531.2826231.15
 วัดหลวง6922.906868.8268811.7666812.12
 บ้านเซิด2362611.022712910.70252239.135647.14
 นาเริก482183.73472112.3345891.9740561.48
 หมอนนาง633325.06579213.63520224.23478173.56
 สระสี่เหลี่ยม25831.1610298.8225562.357311.37
 วัดโบสถ์10910.928300.009311.088211.22
 กุฎโง้ง7558310.991,4341399.691,5041036.851,18312410.48
 หัวถนน359154.1835592.5433492.6928062.14
 ท่าข้าม153106.542114.7614353.5023417.39
 หนองปรือ320103.1324910.4026700.0025020.80
 หนองขยาด24120.8326420.7623620.8524120.83
 ทุ่งขวาง22610.4420100.0020600.0018200.00
 หนองเหียง586111.8854061.1152040.7738661.55
 นาวังหิน24352.0636892.4537782.127200.00
 บ้านช้าง243156.17234145.98224146.2514474.86
 โคกเพลาะ11300.0011410.8811410.8810500.00
 ไร่หลักทอง11100.0011300.0011710.8525312.00
 นามะตูม13632.2112610.7911500.003313.03
 รวมทั้งหมด5,4992384.335,8242614.486,0382193.634,3461954.49
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2564