DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 แสนสุข1,531684.441,511664.371,446976.711,360836.10
 บ้านสวน3,0161595.271,994904.511,593794.961,674875.20
 หนองรี305206.56622223.54273165.86242156.20
 นาป่า497285.63497224.43739354.7432092.81
 หนองข้างคอก2543212.601421812.6810287.844124.88
 ดอนหัวฬ่อ428204.67642223.43388123.09361102.77
 หนองไม้แดง53491.696377511.7748491.86463132.81
 บางทราย1952311.7910865.565523.6412110.83
 คลองตำหรุ136139.5616131.8610132.977234.17
 เหมือง8666.98153106.5412164.9612297.38
 บ้านปึก10976.4210066.0010754.6711232.68
 ห้วยกะปิ661294.392022713.371632314.111583018.99
 เสม็ด42792.11741243.24615213.41634335.21
 อ่างศิลา7022.866623.035048.004536.67
 สำนักบก22520.8914421.395600.004936.12
 รวมทั้งหมด8,4744275.047,7203955.126,2933205.095,7743045.26
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2564