DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ทางเกวียน1,346765.65694162.31493255.07450132.89
 วังหว้า38761.5536430.8235451.4134261.75
 ชากโดน12810.7813010.7712721.577411.35
 เนินฆ้อ20131.4917821.1220031.5015431.95
 กร่ำ18463.2626020.7719042.1111165.41
 ชากพง10265.8825141.5924662.4414185.67
 กระแสบน594213.54547112.0149371.4236482.20
 บ้านนา431102.32481102.0838741.0323841.68
 ทุ่งควายกิน99860.601,005222.19982171.73952161.68
 กองดิน18110.5518963.1718531.629433.19
 คลองปูน22231.3523052.1722020.9122741.76
 พังราด348185.17361205.54281103.561031110.68
 ปากน้ำกระแส18952.6518442.1717842.2516442.44
 ห้วยยาง14075.0013921.448444.765935.08
 สองสลึง17531.7118742.1417284.657779.09
 รวมทั้งหมด5,6261723.065,2001122.154,5921042.263,550972.73
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564