DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ทางเกวียน1,139474.131,230584.721,109605.41988656.58
 วังหว้า36582.19360102.7838692.3338961.54
 ชากโดน13800.0013700.0012210.8213110.76
 เนินฆ้อ21752.3021441.8720141.9921810.46
 กร่ำ20042.0018321.0917995.0318642.15
 ชากพง241135.39281155.34236125.0827372.56
 กระแสบน463173.67297113.7042740.94484102.07
 บ้านนา162169.8814796.1238751.29414174.11
 ทุ่งควายกิน1,09750.461,04770.671,062131.221,018111.08
 กองดิน24962.4115121.3222262.7017542.29
 คลองปูน22620.8822531.3323231.29237166.75
 พังราด296103.3830172.33256103.91319175.33
 ปากน้ำกระแส22641.7721141.9020552.4422152.26
 ห้วยยาง14042.8614510.6914021.4314564.14
 สองสลึง19452.5819131.5720331.4819542.05
 รวมทั้งหมด5,3531462.735,1201362.665,3671462.725,3931743.23
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2563