DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 หน้าพระธาตุ24541.6324093.7523220.8625620.78
 วัดหลวง8589.417168.456922.907733.90
 บ้านเซิด239156.28262166.11270186.672313213.85
 นาเริก534183.3746181.74467143.00495193.84
 หมอนนาง654446.73556285.045526111.05292144.79
 สระสี่เหลี่ยม30341.32296103.3830982.5925762.33
 วัดโบสถ์7011.437833.857311.377211.39
 กุฎโง้ง3,0432528.283,1112558.202,36135715.128059111.30
 หัวถนน38871.80361164.43346195.49351164.56
 ท่าข้าม201188.9616463.6616774.191572817.83
 หนองปรือ381102.6233341.2033141.21413215.08
 หนองขยาด29151.7226931.1225831.1628720.70
 ทุ่งขวาง20252.4819310.5223910.4221800.00
 หนองเหียง704121.70663111.66593101.69589193.23
 นาวังหิน44230.6837461.6036382.20387123.10
 บ้านช้าง27593.27243156.17224146.25278113.96
 โคกเพลาะ14542.7613000.0012400.005811.72
 ไร่หลักทอง13375.2612632.3812243.2810410.96
 นามะตูม9522.112900.002500.0012010.83
 รวมทั้งหมด8,4304285.087,9604005.037,1255337.485,4472805.14
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2563