DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 แสนสุข717253.4968660.8762971.11568101.76
 บ้านสวน3,0571946.352,2811305.702,2511325.861,9331246.41
 หนองรี351185.13498153.01298165.37602304.98
 นาป่า746547.24457367.88544539.74951444.63
 หนองข้างคอก300268.671481610.8110276.86195168.21
 ดอนหัวฬ่อ898293.23692213.03636162.52885333.73
 หนองไม้แดง8239111.06517295.61513407.80521163.07
 บางทราย1081312.04178147.87255124.7117484.60
 คลองตำหรุ254228.6616453.0510343.8810532.86
 เหมือง139128.63144106.941161916.38106109.43
 บ้านปึก12021.6712421.61120119.1710265.88
 ห้วยกะปิ1912513.091982814.141882312.233173410.73
 เสม็ด717304.18252124.76826232.78834202.40
 อ่างศิลา18763.216058.336146.566169.84
 สำนักบก24631.226334.765900.0022473.13
 รวมทั้งหมด8,8545506.216,4623325.146,7013675.487,5783674.84
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2563