DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 มะขามหย่ง4536.671300.00000.00000.00
 แสนสุข227114.85231104.3324320.82706141.98
 บ้านสวน3,1772277.153,2532387.322,6301706.462,6531967.39
 หนองรี587254.2634772.02626386.07337113.26
 นาป่า638578.93496326.45530519.62554549.75
 หนองข้างคอก446153.3617595.14134128.96144128.33
 ดอนหัวฬ่อ530163.02739385.14807404.96624264.17
 หนองไม้แดง445122.70480112.29581193.27502142.79
 บางทราย224188.04394348.631702514.71249228.84
 คลองตำหรุ22431.3410044.004212.3812354.07
 เหมือง400205.00375195.07380184.741191310.92
 บ้านปึก12775.5111586.96288144.8614774.76
 ห้วยกะปิ1,3171068.052674014.982173817.51939747.88
 เสม็ด472326.78298289.40967474.862873512.20
 อ่างศิลา27841.4419531.54372102.6922941.75
 สำนักบก23452.1419031.5811954.205335.66
 รวมทั้งหมด9,3715615.997,6684846.318,1064906.047,6664906.39
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 9 พฤศจิกายน 2562