DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 หน้าพระธาตุ25920.7725641.5625920.7724200.00
 วัดหลวง10066.008933.378744.608233.66
 บ้านเซิด317154.73242114.55252114.378289.76
 นาเริก545224.04500112.20543112.03311278.68
 หมอนนาง774131.68673182.67593101.6943392.08
 สระสี่เหลี่ยม43371.6236692.46381123.1514110.71
 วัดโบสถ์9455.3285910.598333.615135.88
 กุฎโง้ง2,7332117.723,3692517.452,9472689.093,2342427.48
 หัวถนน447143.1318752.67416184.33183168.74
 ท่าข้าม1511811.92170105.8816374.29208167.69
 หนองปรือ32141.25801012.5034651.4535882.23
 หนองขยาด268103.73248124.84287134.5324531.22
 ทุ่งขวาง38615.7919263.1322600.0010521.90
 หนองเหียง843293.44746222.95785364.59581193.27
 นาวังหิน45330.6640671.7241171.7023693.81
 บ้านช้าง32551.5431182.57303123.9629182.75
 โคกเพลาะ14821.3512610.7913742.9212010.83
 ไร่หลักทอง11387.089744.1212400.0012400.00
 นามะตูม16321.2313632.212926.901300.00
 รวมทั้งหมด8,5253824.488,2794044.888,3724255.087,0403755.33
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 9 พฤศจิกายน 2562