DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 บางละมุง28693.15319134.0828462.11383164.18
 หนองปรือ3,1421444.582,8041324.712,7931254.483,0401815.95
 หนองปลาไหล14153.552873110.8012264.92334216.29
 โป่ง221146.33294124.08407174.18417399.35
 เขาไม้แก้ว220115.00383215.48412122.91348216.03
 ห้วยใหญ่1,165645.491,351674.961,228735.941,082615.64
 ตะเคียนเตี้ย126129.524145914.25391379.461312922.14
 นาเกลือ5,5223696.685,8394577.835,7264527.896,4305137.98
 รวมทั้งหมด10,8236285.8011,6917926.7711,3637286.4112,1658817.24
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 9 พฤศจิกายน 2562