DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ทางเกวียน1,304554.22628193.03606142.311,252645.11
 วังหว้า473173.59266124.5134141.1723362.58
 ชากโดน1362518.3816142.4817542.2917031.76
 เนินฆ้อ21741.84253103.9523041.747122.82
 กร่ำ11287.1418095.0018063.33147149.52
 ชากพง23152.1629182.7528151.78296144.73
 กระแสบน592132.2054381.47567132.29396112.78
 บ้านนา209157.18317237.26321247.481021514.71
 ทุ่งควายกิน1,142121.051,215141.151,21090.741,052151.43
 กองดิน27982.8727993.23295165.421714023.39
 คลองปูน28400.0030730.9829010.3428931.04
 พังราด32100.0031710.32228125.26362298.01
 ปากน้ำกระแส22010.4521031.43262218.0219973.52
 ห้วยยาง6511.5413732.195835.177334.11
 สองสลึง24652.0319852.5318600.0028151.78
 รวมทั้งหมด5,8311692.905,3021312.475,2301362.605,0942314.53
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561