DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 หน้าพระธาตุ26110.3826731.1226131.1525041.60
 วัดหลวง10554.769555.2610854.639155.49
 บ้านเซิด41951.1925820.7829782.692613.85
 นาเริก652101.5359291.52577223.81547203.66
 หมอนนาง792243.03755162.12786182.29764151.96
 สระสี่เหลี่ยม46961.2845820.4444920.4545781.75
 วัดโบสถ์8522.35891213.488045.0011543.48
 กุฎโง้ง2,6011596.113,1022307.412,8322187.703,3092216.68
 หัวถนน41281.9417252.91280145.00216125.56
 ท่าข้าม233135.5818742.1418042.221211814.88
 หนองปรือ34741.1534641.16457163.5033420.60
 หนองขยาด25383.1624152.0726383.0425141.59
 ทุ่งขวาง20500.0019900.0019400.002214.55
 หนองเหียง919353.81840384.52837283.35831273.25
 นาวังหิน502101.9947720.4247351.0649861.20
 บ้านช้าง444194.28362164.4235692.5332472.16
 โคกเพลาะ13453.7314121.425846.9013500.00
 ไร่หลักทอง1353828.151282519.53130118.469655.21
 นามะตูม16542.4211321.772314.3513043.08
 รวมทั้งหมด9,1333563.908,8223824.338,6413804.408,5173644.27
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2561