DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 มะขามหย่ง14921.3411721.7111921.687422.70
 แสนสุข19294.69271124.4319173.66436102.29
 บ้านสวน2,0491215.912,7591364.933,3352016.033,2832397.28
 หนองรี488163.28378102.65613223.59377133.45
 นาป่า781162.05668243.59776516.57783313.96
 หนองข้างคอก543203.6810698.49157117.0113596.67
 ดอนหัวฬ่อ748253.34889182.02275165.82248218.47
 หนองไม้แดง656172.59845485.68491163.26557325.75
 บางทราย458255.4611276.25118108.47395276.84
 คลองตำหรุ7978.868378.438133.7014532.07
 เหมือง13742.9213264.5513842.901432718.88
 บ้านปึก33041.2137751.3312853.9114121.42
 ห้วยกะปิ232125.17202178.42218198.72182137.14
 เสม็ด1,012212.08801253.12906424.641,079504.63
 อ่างศิลา31520.6331010.3228041.4330672.29
 สำนักบก5800.005711.7523231.2921141.90
 รวมทั้งหมด8,2273013.668,1073284.058,0584165.168,4954905.77
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2561