DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2560
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ทางเกวียน1,876673.571,640462.802,3291365.84635192.99
 วังหว้า42092.1439392.29356123.37423102.36
 ชากโดน14842.7015721.2713442.991442920.14
 เนินฆ้อ6423.1319073.6818021.1112921.55
 กร่ำ268145.22272114.04269197.069699.38
 ชากพง11443.518133.7012421.6186910.47
 กระแสบน25772.7223952.09238114.62288175.90
 บ้านนา12832.34369102.7116431.838144.94
 ทุ่งควายกิน1,082111.021,15770.61809131.61960101.04
 กองดิน202209.90235135.53284207.0424152.07
 คลองปูน323103.1032761.83316113.4828162.14
 พังราด32600.0035610.2835720.5634400.00
 ปากน้ำกระแส21452.3424200.0022931.3123110.43
 ห้วยยาง16085.0013842.906534.6210632.83
 สองสลึง22641.7726962.2319321.0418221.10
 รวมทั้งหมด5,8081682.896,0651302.146,0472434.024,2271262.98
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 27 มกราคม 2561