DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2560
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 หน้าพระธาตุ28631.0511376.1927572.5526120.77
 วัดหลวง10410.96181158.2911421.7510432.88
 บ้านเซิด415317.47422174.0330810.3229500.00
 นาเริก408163.9259391.5266991.3562481.28
 หมอนนาง872404.59733162.18546213.85737202.71
 สระสี่เหลี่ยม47281.6946040.87523112.1049571.41
 วัดโบสถ์10987.349699.3810099.008356.02
 กุฎโง้ง2,3171727.42751618.12794658.192464016.26
 หัวถนน413235.57392143.57433102.31378153.97
 ท่าข้าม227146.1721262.83236114.6616495.49
 หนองปรือ447122.6840071.75404112.7234961.72
 หนองขยาด29720.6729710.3428651.75269103.72
 ทุ่งขวาง27031.1126472.6526210.3825220.79
 หนองเหียง1,045787.46957525.43977515.22901384.22
 นาวังหิน50450.9950240.80508183.54498112.21
 บ้านช้าง337102.97439132.9647491.90392112.81
 โคกเพลาะ12943.1013210.7614221.4111476.14
 ไร่หลักทอง1511610.601382820.291424229.581383827.54
 นามะตูม18095.0017963.3517421.1517010.59
 รวมทั้งหมด8,9834555.077,2612773.817,3672873.906,4702333.60
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 31 ตุลาคม 2560