DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2560
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 มะขามหย่ง15331.9612875.4714021.4316274.32
 แสนสุข674121.78446224.93679263.83211188.53
 บ้านสวน2,6421525.754,0522235.502,2041004.544,0843027.39
 หนองรี81521626.507789111.70415102.41305206.56
 นาป่า1,441453.12946373.912092210.531,052353.33
 หนองข้างคอก588477.99000.00612386.21700.00
 ดอนหัวฬ่อ956293.03696334.74970434.43732273.69
 หนองไม้แดง642304.67736425.71659375.61301258.31
 บางทราย541203.7011321.77410133.17504346.75
 คลองตำหรุ26051.9210243.9211865.087034.29
 เหมือง491244.89136107.3513386.02154149.09
 บ้านปึก578132.2541051.22416122.889855.10
 ห้วยกะปิ915434.70218156.88224208.931,7601588.98
 เสม็ด1,158574.922863110.841,053504.75914576.24
 อ่างศิลา41481.937379.5929672.3628341.41
 สำนักบก25620.786822.9428220.719922.02
 รวมทั้งหมด12,5247065.649,1885315.788,8203964.4910,7367116.62
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 31 ตุลาคม 2560