DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2559
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 กบินทร์462286.061,952472.41598284.68731577.80
 เมืองเก่า864606.94762567.35914667.22810587.16
 วังดาล555386.85522366.90380174.47399328.02
 นนทรี502265.18501326.39493193.85446194.26
 ย่านรี9944.0450171.4038430.7821120.95
 วังตะเคียน1591911.951763318.75185158.112983913.09
 หาดนางแก้ว290103.4514742.72271155.54192105.21
 ลาดตะเคียน27982.8720373.45983616.21153106.54
 บ้านนา405143.4631592.86417174.08543285.16
 บ่อทอง34613338.4442012730.2436111431.5845010723.78
 หนองกี่508244.72569284.921,033454.36873313.55
 นาแขม214157.0125993.47217125.53233146.01
 เขาไม้แก้ว413204.84504316.1520294.46315123.81
 วังท่าช้าง322195.90527224.171,011484.751,263624.91
 รวมทั้งหมด5,4184187.727,3584486.097,4494696.306,9174816.95
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 19 เมษายน 2560