DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2559
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ทางเกวียน1,832733.981,819693.791,391503.591,939593.04
 วังหว้า416122.88452183.98438194.3411965.04
 ชากโดน16542.42169105.9216563.641800.00
 เนินฆ้อ15431.9513053.8528262.1319021.05
 กร่ำ303175.61310185.81309206.47270134.81
 ชากพง9300.006934.35470153.19336123.57
 กระแสบน26751.8745481.7637861.5919184.19
 บ้านนา31672.228156.17345144.06145128.28
 ทุ่งควายกิน1,130211.861,096242.191,069201.87762111.44
 กองดิน254135.1223483.42252176.752422711.16
 คลองปูน35261.7024093.7532361.868444.76
 พังราด37371.8836520.5536882.1736441.10
 ปากน้ำกระแส27851.8022662.65222135.8622252.25
 ห้วยยาง15463.9014685.4815463.9015885.06
 สองสลึง28572.4617563.4328720.7023052.17
 รวมทั้งหมด6,3721862.925,9661993.346,4532083.225,2701763.34
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 26 พฤษภาคม 2560