DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2559
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 หน้าพระธาตุ308144.553506518.5735230.85319103.13
 วัดหลวง1051110.481001010.0010787.489611.04
 บ้านเซิด394287.11363277.44389389.77243187.41
 นาเริก701233.28668172.54681375.43622569.00
 หมอนนาง791151.90708172.40846242.84424133.07
 สระสี่เหลี่ยม4745311.183964611.62467143.00482285.81
 วัดโบสถ์9699.389111.109866.129888.16
 กุฎโง้ง299186.022583112.021812212.151,8671055.62
 หัวถนน440265.91374236.15457286.13391215.37
 ท่าข้าม19873.542114.7616163.7319684.08
 หนองปรือ39220.51424122.83556142.5240361.49
 หนองขยาด325134.00305216.89347236.6326372.66
 ทุ่งขวาง27882.8827120.7426362.2824762.43
 หนองเหียง1,014676.61996727.231,103645.80995636.33
 นาวังหิน45940.87512224.30466245.15791417.72
 บ้านช้าง512122.3443920.46526152.8547971.46
 โคกเพลาะ15621.2815242.6315142.6512621.59
 ไร่หลักทอง14564.1428310.713226.251311712.98
 นามะตูม19231.5615010.6718842.1338410.53
 รวมทั้งหมด7,2793214.416,6063775.717,3713424.647,4993945.25
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 31 มกราคม 2560