DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2559
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 มะขามหย่ง11354.429600.005135.884812.08
 แสนสุข470398.30459163.49996303.01728141.92
 บ้านสวน702557.832,9231525.201,970824.161,5071036.83
 หนองรี490244.90352195.40868212.42383246.27
 นาป่า2,143492.29372164.30789202.5321883.67
 หนองข้างคอก570244.21400.0049681.612500.00
 ดอนหัวฬ่อ1,183574.82919262.83600305.00158159.49
 หนองไม้แดง900343.78817212.57563396.93918737.95
 บางทราย41371.6934672.02399235.7611732.56
 คลองตำหรุ5946.7820262.974824.17128129.38
 เหมือง4214610.93385164.16470153.19171158.77
 บ้านปึก19163.1411721.7113275.301171613.68
 ห้วยกะปิ519438.29204209.80253187.112272912.78
 เสม็ด712243.37777425.41546295.31289155.19
 อ่างศิลา375164.27367154.09372205.383823910.21
 สำนักบก30582.6230672.2929831.019233.26
 รวมทั้งหมด9,5664414.618,6463654.228,8513503.955,5083706.72
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 31 มกราคม 2560